2016 > 09

Hösten kommer med stillhet. Tid att lyssna inåt.
Få saker är så svåra att tala om som skam. Skam är mångas hemliga plåga och hinder till ett genuint socialt liv. När vi skäms, skäms vi oftast för att vi skäms. Vi vill inte att någon skall se vår skam och längtar samtidigt innerligt efter att bli sedda som sådana som vi är.
Den djupaste skammen är upplevelsen av att inte ha varit älskad för den man är, i kombination med att ha tvingats att inte låtsas om det eller till och med hävda motsatsen - en grundläggande livslögn. 
Om man är duktig så gör man kanske mamma och pappa glada.
Under vuxenblivandet upptäcker vi vilka vi är och vad som verkligen engagerar oss. Ibland går dessa upptäckter mot våra egna önskemål och omgivningens förväntningar och investeringar i oss. Vi tänker oss att ingen, inte ens vi själva, skall kunna acceptera oss, än mindre älska oss. Vi skäms.
I en psykoterapi kan skamkänslorna utgöra vägvisare till det du förlorat. Det som är så svårt att tala ombehöver inte vara svårt för en terapeut att lyssna till . Att få tala om sin skam, bli lyssnad på och förstådd skänker lättnad.
Läs hela inlägget »