PsykoanalysVi arbetar med psykoterapi och samtal utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv. Sigmund Freud menar att den psykoanalytiska relationen är grundad på kärlek till sanningen, dvs erkännandet av realiteten och utesluter varje sken av bedrägeri.  
Psykoanalytiska teorier har utvecklats under mer än hundra år och fokus ligger på att det omedvetna hos människan ska få komma fram och ta plats.

Sanningen är grunden för skapande och mognad, och den kräver att man ger upp sina illusioner och livslögner. Självinsikt kommer långsamt och gradvis genom att vi lyssnar till de signaler som är vår ångest och oro i situation efter situation. Långsamt kan man bli den man är och bör vara.

Enligt psykoanalysen uppstår en individs problem på grund av hennes upplevelser i tidiga relationer. Ohälsa kan uppstå då nutida situationer aktiverar känslor, tankar och beteende från förr och vi som människor försöker fly undan den psykiska smärta det orsakar. Smärtsamma trauman som förträngts skapar omedvetna inre konflikter som påverkar vardagslivet och relationer till andra människor. Även icke tillfredsställda behov från barndomen kan orsaka problem då vi spenderar stora delar av vårt vuxna liv med att stilla barndomslängtan.

Ohälsa är enligt psykoanalysen ett tecken på inre omedvetna konflikter inom individen. Utgångspunkten för terapin blir därför inte själva symtomen utan orsaken till symtomen. Terapin blir ett möte mellan patient och terapeut där fokus ligger på att gemensamt söka förståelse för den unika livshistoria individen bär på. Om personen utvecklar en självinsikt därom och personligheten djupgående förändras försvinner symtomen. Det omedvetna ligger i fokus för terapin eftersom man anser att kärnan i en individens problem ligger gömd där. När upplevelser, konflikter och trauman blir medvetna kan de bearbetas och individens förmåga att ta ansvar för sitt eget liv ökar.