Jag har arbetat i många år med palliativa patienter i hemmiljö. Utifrån möten med människor i en sådan svår livssituation och deras anhöriga, har jag förstått vikten av att få samtala om de frågor som kan uppstå vid livets slutskede.

Har du behov av att tala om dina tankar om döden och vad som eventuellt händer sedan, kan jag erbjuda terapisamtal i livets slutskede med möjlighet till hembesök.

Terapisamtal vid livets slutNär du har fått ett svårt besked om allvarlig sjukdom och att det kanske inte längre finns någon bot kan en kamp uppstå mellan verkligheten och en önskan om hur det borde vara. Du kan pendla mellan uppbygglighet och uppgivenhet. Rädslor, bitterhet och avund kan uppstå. Det kan också bli viktigt för dig att göra ett bokslut över ditt liv och eventuellt försonas med anhöriga eller situationer som livet har försatt dig i.