2017 > 09

Jung talar om Skuggan. En viktig del i mognaden, i integrationsprocessen är att skuggans projektioner måste dras tillbaka så att man själv erkänner och ser sina egna felaktiga och onda handlingar. Så länge Skuggan placeras på den yttre världen, på en gestalt eller en idé, slipper man drabbas av den smärtsamma insikten att man själv hyser detta hat, skuld, oro, förakt osv som man inte kan acceptera. Det finns med andra ord ett slags motstånd mot insikt i sin egen del i skulden, med alla medel söker man hålla detta borta från medvetandet genom att förlägga det till andra.
 

Läs hela inlägget »