2018 > 01

Analysrummet är vår mötesplats. Där sker våra möten på de överenskomna tiderna. Där söker analysanden sin sanning tillsammans med mig. Hon ger sig ut på en upptäcktsfärd i sitt inre där analysen ger plats för att utveckla den egna föreställningsvärlden. Tillsammans söker vi sanningen. Hon avläser sin omvärld med sina sinnen samtidigt som hon funderar över vad som händer inom henne. När minnen väcks och sätts i rörelse och nya stigar leder till nya och okända platser.
Anders Berge beskriver det så fint när han säger att ”Varhelst analysanden medvetet och i sitt omedvetna befinner sig på sin färd och om den förläggs i det förflutna, nuet eller framtiden, så utspelar den sig samtidigt i symbolisk form i det utrymme som analytiker och analysand i stunden skapar mellan sig. Efterhand tar analysandens berättelse form, och blir alltmer sammanhängande med nya överraskande tillägg som förut varit omedvetna. Det ger möjlighet till nya val. Det är en gemensam berättelse som blir till, eftersom både analysanden och analytikern tar in den andre i sina sinnen varvid nya känslor sätts i rörelse i dem. Ett förändrat ljus kastas tillbaka mot det förgångna och vars och ens individuella historia.”
Läs hela inlägget »