2018 > 04

Psykoanalys är ett upplysningsprojekt om det omedvetna. Antagandet om att det finns omedvetna själsliga processer är fundamentalt för psykoanalytisk teori. Freud menade att det inte går att förstå fenomen utan antagande om de omedvetna processerna.

Att ana det omedvetna kan man göra på fler sätt. Ett är att lägga vikt vid felsägningar och felhandlingar. Det andra är att det omedvetna visar sig i de neurotiska försvaren så som hysteri, fobi och tvång. Sist men inte minst visar sig det omedveten i drömmen.

Läs hela inlägget »