2020 > 10

Barnets föds med både känslor av hat och kärlek. Det är en omsorgsfull handling av en terapeut att benämna hatet och avunden. Vi behöver någon som står ut med hatet och avunden. Personer som kommer till psykoterapi kan må tillfälligt bättre med positiv förstärkning men, enlig Igra blir   psykoterapin overksam om man inte vidrör vid hatet och avunden.

Läs hela inlägget »