2017 > 02

Terapeutens kompetens byggs upp av en långvarig och faktiskt en ändlös process. Den är inte lättköpt. Psykoanalys är en komplex och nyanserad behandling. Många frågar sig idag varför är det inte bättre att satsa på metoder som inte kräver långvarig och omfattande lärprocesser, metoder som bara kräver kort tid och kan manualiseras i form av tekniker och praktiska handgrepp? 

 Det kan vara frestande att ta genvägen istället för att gå den långa vägen. Den psykoanalytiska teorin frigör terapeuten från ett kategoriserande tankesätt och ger istället möjlighet till ett individualiserande synsätt. Varje möte är unikt. Det existerar inga på förhand definierade problemställningar med tillhörande tekniker.
En bra terapeut är inte en person som har löst alla sina problem utan en person som har problem och som arbetar med dem.

Läs hela inlägget »