2017 > 04

Om anknytnig inte har skett på ett gynnsamt sätt kommer relationsbrott att förorsaka smärtsamma känslor. Detta gör att personen kommer att undvika att känslor och /eller realtioner som kan trigga detta. Han kommer då åt den intensiva smärtan av förlust och drabbas av ångest .
Den intensiva smärtan av förlust mobiliserar ilskan mot förlusten, frånvaron eller den uttnyttjande föräldern. Eftersom barnet med ett omoget sinne inte kan lita på att föräldern hjälper honom att processa känslorna så får han lita till sitt eget försvar. Eftersom hans omedvetna vrede orsakar lidande, måste han begrava dem i sitt omedvetna.  Som ett resultat av detta kommer han att ha komplexa känslor till kärlek, smärta, ilska, längtan och skuld om ilska begravs i hans sinne. Han fruktar att komma nära sina känslor eller att komma nära de personer som triggar dem.
Läs hela inlägget »