2017

Att anpassa sig till föräldrarnas behov leder ofta till utvecklandet av ”som-om personligheter”. Det som Winnicott  beskrvit som ”det falska självet”. Människan utvecklar en hållning, där hon inte bara visar upp det som önskas av henne utan så sammansmälter man med detta, att man inte kan ana hur mycket annat som finns bakom den ”maskerade självförståelsen”. Om man inte vet vem man är har man svårt att utveckla ett Jag och ett Du. Som Buber menar förutsätter ett autentiskt möte mellan ”Jag” och ” Du”. I detta möte är den andre inte ett objekt för min erfarenhet. Han är ett subjekt som är med och skapar mitt ”Jag”, liksom jag är med och skapar ditt ”Du”. Om man inte vet vem man är och anpassar sig efter andra kommer inte detta möte att äga rum.

Läs hela inlägget »

Jung talar om Skuggan. En viktig del i mognaden, i integrationsprocessen är att skuggans projektioner måste dras tillbaka så att man själv erkänner och ser sina egna felaktiga och onda handlingar. Så länge Skuggan placeras på den yttre världen, på en gestalt eller en idé, slipper man drabbas av den smärtsamma insikten att man själv hyser detta hat, skuld, oro, förakt osv som man inte kan acceptera. Det finns med andra ord ett slags motstånd mot insikt i sin egen del i skulden, med alla medel söker man hålla detta borta från medvetandet genom att förlägga det till andra.
 

Läs hela inlägget »
Om anknytnig inte har skett på ett gynnsamt sätt kommer relationsbrott att förorsaka smärtsamma känslor. Detta gör att personen kommer att undvika att känslor och /eller realtioner som kan trigga detta. Han kommer då åt den intensiva smärtan av förlust och drabbas av ångest .
Den intensiva smärtan av förlust mobiliserar ilskan mot förlusten, frånvaron eller den uttnyttjande föräldern. Eftersom barnet med ett omoget sinne inte kan lita på att föräldern hjälper honom att processa känslorna så får han lita till sitt eget försvar. Eftersom hans omedvetna vrede orsakar lidande, måste han begrava dem i sitt omedvetna.  Som ett resultat av detta kommer han att ha komplexa känslor till kärlek, smärta, ilska, längtan och skuld om ilska begravs i hans sinne. Han fruktar att komma nära sina känslor eller att komma nära de personer som triggar dem.
Läs hela inlägget »
Terapeutens kompetens byggs upp av en långvarig och faktiskt en ändlös process. Den är inte lättköpt. Psykoanalys är en komplex och nyanserad behandling. Många frågar sig idag varför är det inte bättre att satsa på metoder som inte kräver långvarig och omfattande lärprocesser, metoder som bara kräver kort tid och kan manualiseras i form av tekniker och praktiska handgrepp? 

 Det kan vara frestande att ta genvägen istället för att gå den långa vägen. Den psykoanalytiska teorin frigör terapeuten från ett kategoriserande tankesätt och ger istället möjlighet till ett individualiserande synsätt. Varje möte är unikt. Det existerar inga på förhand definierade problemställningar med tillhörande tekniker.
En bra terapeut är inte en person som har löst alla sina problem utan en person som har problem och som arbetar med dem.

Läs hela inlägget »

 Winnicott menar att mellanområdet blir det område där människan leker, där religion och kultur har sin plats, där konst och litteratur, teater och film utspelar sig och där också psykoterapin äger rum.
Mellanområdet som också kallas förvandlingsområdet, är ett område som både finns och inte finns. Det är ett hjälpbegrepp för att beskriva ett slags psykisk kvalitet. Det kan inte visas upp eller mätas. Det finns alltså inte men kan ändå skapas eller gestaltas i yttre mening som en iakttagbar plats eller ett fysiskt utrymme.  Det kan gestaltas som en matta som är fäst i den inre världen för att rullas ut i den yttre för att undersöka något i denna. Att ta in den yttre världen utan att ställa frågan: Hade du detta i dig eller kom det utifrån? Leken blir det medel som förbinder den inre verkligheten med den yttre, en process som aldrig blir fullbordad utan fortsätter hela livet. Det är i mellanområdet som man kan upptäcka någonting nytt, något som överraskar. Beredskapen att möta detta nya är en integrerad process och ingår som en viktig komponent i den känslomässiga utvecklingen och ingjuta en kreativ förmåga hos jaget.

Läs hela inlägget »